Kawm Kho, Txiav Txuas Video thiab Duab hauv Capcut, Canva, Ezpics, Remove…

Uncategorized
Xaiv khaws cia Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Hais txog Chav Kawm

✍ Ntawm no yog chav kawm txiav txuas & kho video thiab duab, design duab…

✍ Hauv chav kawm no koj yuav kawm tau dab tsi:

 • Txiav txuas video kho nkauj, ua movies
 • Muab duab dhos ua video
 • Ua nkauj karaoke
 • Ua video xov xwm
 • Download video hauv youtube thiab hauv Tiktok tsi muaj LOGO
 • Kho tus neeg hauv zaj video thiab duab kom zoo nkauj li siab nyiam
 • Dhos nkauj thiab ntshais lus rau video
 • Siv AI dhos ntawv rau video
 • Hloov suab ua txiv neej, poj niam, lus mos, lus laug…
 • Siv AI nyeem ntawv xov xwm tsi tag kaw lus
 • Ua txuj ci ya, ploj
 • Ua txuj ci hwj huaj hloov neeg, hloov khaub ncaws
 • Kho duab hauv capcut
 • Paub siv tag txhua yam cuab yeej hauv app Capcut
 • Paub Design Duab & Video hauv Canva thiab Ezpics
 • Paub siv Canva ua: + ua Menu, logo + kho duab, ntawv caw + ua PowerPoint, PDF, thiab ntau yam
 • Ua video Intro……..

✔ Tom qab koj yuav chav kawm lawm koj yuav tau kawm mus li thiab kuv yuav Update ntau yam ntxiv txog txiav txuas & kho video thiab duab rau huav chav kawm no koj yuav tau kawm dawb tsi tag them nyiaj ntxiv.

✔ Kuv yuav Qheb Zoom teb sawv dawg tej lus noog thiab qhia ntxiv tej qhov uas nej saib video tsi nkag siab.

Show More

Koj yuav kawm tau dab tsi?

 • Hauv chav kawm no koj yuav kawm tau dab tsi:
 • Txiav txuas video ua nkauj, ua movies
 • Muab duab dhos ua video
 • Ua nkauj karaoke
 • Ua video xov xwm
 • Download video hauv youtube thiab hauv Tiktok tsi muaj LOGO
 • Kho tus neeg hauv zaj video thiab duab kom zoo nkauj li siab nyiam
 • Dhos nkauj thiab ntshais lus rau video
 • Siv AI dhos ntawv rau video
 • Hloov suab ua txiv neej, poj niam, lus mos, lus laug...
 • Siv AI nyeem ntawv xov xwm tsi tag kaw lus
 • Ua txuj ci ya, ploj
 • Ua txuj ci hwj huaj hloov neeg, hloov khaub ncaws
 • Kho duab hauv capcut
 • Paub siv tag txhua yam cuab yeej hauv app Capcut
 • Paub Design Duab & Video hauv Canva thiab Ezpics
 • Ua video Intro........

Cov zaj qhia ntsiab lus ntawm chav kawm

Kawm siv CAPCUT kho txiav txuas Video & Duab ( học chỉnh sửa Video & ảnh với CAPCUT )
kawm tag koj yuav txawj siv txhua yam cuab yeej hauv app capcut pab koj ua tau video & duab raws siab nyiam

 • Download App CAPCUT ( tải app capcut )
  18:02
 • Qhia siv cuab yeej hauv Capcut & tswj txhais tes ua hauj lwm ( làm quen với công cụ và sử dụng ngón tay điều khiển trong capcut )
  25:18
 • Qhia txiav txuas Video yooj yim ( cắt ghép video cơ bản )
  12:10
 • Qhia hloov suab & kho kom nkauj, lus xob ntshu ntshu ( đổi giọng nói, giảm tiếng ồn cho video )
  10:00
 • Qhia dhos nkauj & lus rau koj zaj video ( ghép nhạc và nghi âm vào video )
  18:37
 • Qhia dhos duab ua video yooj yim P1. ( ghép ảnh làm video cơ bản )
  22:33
 • Qhia dhos duab ua video yooj yim P2. ( ghép ảnh làm video cơ bản phần 2 )
  21:47
 • Qhia dhos duab ua video pro ( ghép ảnh làm video chuyên nghiệp )
  22:42
 • Qhia download video hauv Yuotube tiktok & facebook ( cách tải video từ youtube, tiktok, fb )
  11:28
 • Qhia dhos ntawv rau video ua nkauj kraoke ( chèn chữ vào video làm nhạc kaoraoke )
  21:55
 • Qhia kho kom tus neeg zoo nkauj & loj siab li siab nyiam ( chỉnh sửa người đẹp, cao thấp tùy ý )
  13:20
 • Qhia siv suab AI nyeem ntawv ( sử dụng giọng AI đọc văn bản )
  15:41
 • Qhia ua video xov xwm yooj yim P1. ( làm video tin tức phần 1 )
  16:25
 • Qhia ua video xov xwm yooj yim P2. ( làm video tin tức phần 2 )
  16:23
 • Qhia ua txuj ci ya p1 ( làm phép thuật bay phần 1)
  19:56
 • Qhia ua txuj ci ya p2 ( làm phép thuật bay phần 2 )
  15:30
 • Qhia ua hwj yuaj yooj yim ( làm phép thuật cơ bản, đơn giản )
  18:37
 • Qhia ua txuj ci ploj p1 ( làm phép thuật biến mất phần 1 )
  17:38
 • Qhia ua txuj ci ploj p2 ( làm phép thuật biến mất phần 2 )
  09:39
 • Qhia ua txuj ci hloov neeg & khaub ncaws ( làm phép thuật biến hình người & quần áo phần )
  23:28
 • Qhia Kho & dhos duab zoo nkauj ( ghép & chỉnh sửa ảnh trong capcut )
  22:22

Kawm siv Canva, Remove los kho & dhos duab, ua Banner, Event, Menu… ( học xóa nền và chỉnh sửa ảnh, video, làm Menu, ảnh sự kiện, bảng quảng cáo, Powerpoint, PDF… với Reove & Canva )
Nyob rau chav no kuv yuav qhia koj siv Remove thiab Canva los kho & dhos duab, ua duab Banner, Event, Menu muag khoom, ua duab muag khoom, Power Point, Word....

kwm siv Ezpics kho & dlos duab Pro ( học chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với Ezpics )

Ntaus nqi & Reviews ntawm cov tub kawm

No Review Yet
No Review Yet